Erfarna konsulter till Cyber Risk hos Risk Advisory

Stockholm, Sweden

Deloitte

Für unsere Kunden entwickeln wir integrierte Lösungen. Unsere Services umfassen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting.

View company page

Företagsbeskrivning

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, business consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade områden. Med mer än 457 000+ medarbetare i över 150 länder hjälper vi våra klienter och vår omvärld att lösa komplexa problem och nå högt uppsatta mål. Det som definierar Deloitte är vår strävan att göra en meningsfull skillnad. Vi tror att när våra klienter och vårt samhälle blir starkare, blir vi det också! Det är därför självklart för oss att driva initiativ så som WorldClass, WorldClimate samt vår strategi för mångfald, ALL IN.

Jobbeskrivning

Risk Advisory identifierar och analyserar risker och granskar och utvärderar hur de identifierade riskerna hanteras. Våra kunder får därmed hjälp att förstå sina strategiska, operativa, finansiella, IT- och cyberrelaterade risker. Våra kunder är främst stora, nordiska och globala företag. Uppdragens längd varierar från en dag till tre månader och i vissa fall ännu längre. Oavsett tjänsteområde och typ av uppdrag arbetar vi alltid i team.

Som Seniorkonsult eller Assistant Manager inom Risk Advisory Tech får du möjlighet att arbeta med offensiva säkerhets-, detektions- och responstjänster som erbjuds både i Sverige och över Norden. Du kommer typiskt att leda uppdrag av teknisk karaktär med inriktning på penetrationstestning (traditionell, röd, blå och lila teaming), sårbarhets- och attackhantering, SOC Operations, Incident Response och Application Security (SDLC och DevSecOps). Genom mixen av tjänster vi erbjuder och våra kunders förändrade behov kommer du över tid att bygga upp en bred erfarenhetsbas som spänner över många olika perspektiv för flera branscher över Sverige och Norden. Detta hjälper dig att utveckla kapacitet som matchar de senaste trenderna och teknikutvecklingen i samklang med marknadens behov.

Du kommer att få möjlighet att tidigt ta mycket eget ansvar och vara med och styra inriktningen på din karriär över tid. Arbetet innebär en hög grad av kundkontakt, med personer i mycket varierande befattningar, vilket ger insikt i såväl styrelsebeslut som affärsprocesser. Oavsett bransch, omfattning, vilken process eller del av en verksamhet vårt uppdrag berör, finns det en gemensam nämnare: Vårt arbete syftar till att hjälpa våra kunder att bättre förstå och hantera sina risker och därigenom bli mer framgångsrika.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har tagit examen inom antingen systemvetenskap, datavetenskap, datateknik, informatik, informationssäkerhet eller är ingenjör med IT-inriktning. Master eller magisterexamen är meriterande.

Du har 3 till 5 års erfarenhet av cyber- och informationssäkerhetsroller. Vi tror att du är analytisk, flexibel, lösningsorienterad och gillar att jobba tillsammans med andra. 

Ytterligare information

Vi erbjuder
Vår starka marknadsposition och attraktiva klientportfölj erbjuder varierande och utmanande uppdrag hos alltifrån mindre bolag till internationella börsnoterade koncerner inom olika typer av branscher, vilket ger dig bred och gedigen kompetens med en brant utvecklingskurva. Vi erbjuder dig även tillgång till världens största konsultnätverk med kollegor världen över som du kan nyttja för att utveckla både dig själv, våra klienter och vår verksamhet. Detta öppnar möjligheter för internationella projekt och utbyten, både på global och nordisk nivå. 

Genom praktisk erfarenhet, en coach som stöttar din karriär, utbildning och kontinuerlig feedback får du hjälp att ta till vara på dina styrkor. Du blir även en del av ett företag som värnar om hållbarhet och jämställdhet. Vi arbetar för att vara en positiv kraft och leda vägen när det gäller att hantera de allt mer komplexa utmaningar som samhället står inför idag. Vårt svar på utmaningarna är WorldImpact – en portfölj med initiativ fokuserade på konkret påverkan på samhällets största utmaningar. 

Ansökan

Du ansöker online. Din ansökan ska bestå av;

  • CV
  • Motiveringsbrev;
    • Varför du är intresserad av Deloitte och rollen som konsult
    • Vad du tror att du kan tillföra i rollen
  • Betygskopior från högskola/universitet

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval. 

Som ett kvalitativt led i Deloittes rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med ToFindOut. https://tofindout.se/sv/faq/

Frågor
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Johannes Forgaard via jeikforgaard@deloitte.se. 

Vi ser fram emot din ansökan!

What impact will you make?

På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i en inkluderande företagskultur av samarbete och hög prestation. Utöver att skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande skillnad för andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare dolda möjligheter att lyckas och inser din fulla potential.

Apply now Apply later
  • Share this job via
  • or

* Salary range is an estimate based on our InfoSec / Cybersecurity Salary Index 💰

Tags: Application security Computer Science DevSecOps Incident response SDLC SOC

Region: Europe
Country: Sweden
Job stats:  13  2  0
Category: Compliance Jobs

More jobs like this

Explore more InfoSec / Cybersecurity career opportunities

Find even more open roles in Ethical Hacking, Pen Testing, Security Engineering, Threat Research, Vulnerability Management, Cryptography, Digital Forensics and Cyber Security in general - ordered by popularity of job title or skills, toolset and products used - below.